Xin lỗi anh em checker!

    Hiện nay website phogaigoi.net chưa có hàng gái gọi tại Quận Cẩm Lệ

    Nếu quý khách có thông tin về hàng khu vực Quận Cẩm Lệ xin vui lòng liên hệ: gaigoipho@gmail.com

    Hoặc xem hướng dẩn đăng bài tại đây

    Thanks All
    error: Content is protected !!